Copyright © 1999 by Penki Kontinentai, Ltd.  Vilnius, Lithuania Lithuania on line.