www.new.lt www.ratai.lt
 
2019.1.23
LT EN RU
MENU
Naujienos
Apie Lietuvos ?a?ki¸ Federacij
?statai
Tvarkara?tis
"100" ?a?k?s
"64" ?a?k?s
?a?ki¸ pasaulis
Reitingai
Archyvas
?a?k?s ?iniasklaidoje
Nuorodos
Nuotraukos
Geriausi Lietuvos ?a?kininkai
?ali¸ ?empionatai
2002 m. Europos ?empionato par
Sve?i¸ Knyga (Guestbook)
Treneri¸ puslapis
Dalyvi¸ profailai
 
  Apie Lietuvos ?a?ki¸ Federacij
 

LIETUVOS ?A?KI¨ FEDERACIJA
 

 

 

 

RAM?NAS KARBAUSKIS   - Lietuvos ?a?ki¸ federacijos prezidentas.
 
Gim? 1969 m. gruod?io 5 d. ?iauli¸ rajono Naisi¸ kaime.
1987 m. baig? ?iauli¸ J.Janonio vidurin¿ mokykl? (dabar – J. Janonio gimnazija). Tais pa?iais metais ?stojo ? Lietuvos ?em?s ?kio akademijos (dabar – Lietuvos ?em?s ?kio universitetas) Agronomijos fakultet?, kur? 1992 m. baig? ir ?gijo mokslinio agronomo specialyb¿.
1993 m. ?steig? u?dar?j? akcin¿ bendrov¿ „Agrokoncernas”, buvo jos prezidentas. 
1996–2000 m. – VII Seimo narys, i?rinktas ?iauli¸ kaimi?kojoje rinkim¸ apygardoje. Seime dirbo Kaimo reikal¸ komitete. Nuo 2000 m. spalio 24 d. iki 2001 m. gegu??s 15 d. – Seimo Pirmininko pavaduotojas. Nuo 1997 m. – ?iauli¸ rajono savivaldyb?s tarybos narys. ?iauli¸ rajono jaunimo centro steig?jas, Lietuvos ?kinink¸ s?jungos narys. 1998 m. ?stojo ? Lietuvos valstie?i¸ partij?. Nuo 1998 m. (perrinktas 2001 m. kovo 17 d.) – ?ios partijos pirmininkas.
2000-2004 met¸ kadencijos Seimo narys.
1987–1988 m. – Lietuvos jauni¸ rusi?k¸ ?a?ki¸ rinktin?s narys. Tarptautini¸ ir rusi?k¸ ?a?ki¸ kandidatas ? sporto meistrus.
Moka angl¸, rus¸ kalbas. ?mona Lina dirba Kauno technologijos universiteto Vadybos katedroje. Turi du s?nus – Justin? ir Mant?.  
 

 

 
GRIGORIJUS LEIBOVI?IUS -  L?F viceprezidentas (sekcija 100 ) 
Lietuvos nusipeln¿s treneris, Vilniaus m. ?achmat¸-?a?ki¸ sporto mokyklos treneris
R. Jankausko 15-107, 2050 Vilnius Lietuva
Tel\faksas  370 5 245 34 69 darbo: 370 5 2626029  el.pa?tas: GrigorijusL@takas.lt
 
 
VLADAS VALANTINAS - L?F viceprezidentas ( sekcija 64)
Lietuvos nusipeln¿s treneris, ?iauli¸ m. sporto mokyklos "Dubysa" treneris
Vytauto 170-2, 5400 ?iauliai Lietuva
Tel.nam¸: 370-1 0525375 mobilus: 370 69800414 el.pa?tas: vlava@delfi.lt .
 
 
 
VLADISLAVA VALIUKEVI? - L?F generalin? sekretor?
tarptautin? didmeistr?
Erfurto 14-63, Vilnius Lietuva
Tel.nam¸: 370 5 2 488230
 
 
JONAS NAVICKAS  - L?F treneri¸ tarybos pirmininkas
Marijampol?s ?aidim¸ sporto mokyklos treneris, Marijampol?s ?a?ki¸ klubo "S?duva" treneris.
J. Ambraziavi?iaus-Brazai?io 3-23, Marijampol? Lietuva
Tel.nam¸: 370 343 58000 darbo 370 343 98475 el.pa?tas: navjon@delfi.lt
 
 
EDVARD BU?INSKIJ  - L?F komisij¸ pirmininkas
LR nusipeln¿s treneris, tarptautinis didmeistris, Vilniaus m. ?achmat¸ - ?a?ki¸ mokyklos treneris
Gedvyd?i¸20-60 , Vilnius Lietuva
Tel.nam¸  370 5 2303801 darbo 370 5 2626029
 
 
SANDRA LAURUTIEN? - L?F sekretor? (sekcija 64)
?iauli¸ m. sporto mokyklos "Dubysa" trener?
Statybinink¸ 9-84, ?iauliai Lietuva
Tel.nam¸: 370 10 460391 mobilus: 370 687 07275 el.pa?tas s.laurutiene@splius.lt
 
 
 
 
ALGIMANTAS KA?IU?KA -
Tel. 8 52 462306, el. pa?tas kaciuska@splius.lt