www.new.lt www.ratai.lt
 
2018.7.17
LT EN RU
MENU
Naujienos
Apie Lietuvos ?a?ki¸ Federacij
?statai
Tvarkara?tis
"100" ?a?k?s
"64" ?a?k?s
Lietuvos ?empionatai
Pasaulio ?empionatai
Europos ?empionatai
?a?ki¸ pasaulis
Reitingai
Archyvas
?a?k?s ?iniasklaidoje
Nuorodos
Nuotraukos
Geriausi Lietuvos ?a?kininkai
?ali¸ ?empionatai
2002 m. Europos ?empionato par
Sve?i¸ Knyga (Guestbook)
Treneri¸ puslapis
Dalyvi¸ profailai
 
  Lietuvos ?empionatai
 

Lietuvos paprast¸j¸ ?a?ki¸ (64) ?empionatai 

Metai

 

I vieta

II vieta

III vieta

2000

Lietuvos vyr¸ ?empionatas (Auk??iausioji lyga, ?iauliai,  05. 12-20)

S. Smaidrys

(Vilnius)

A. Bu?inskas

(?iauliai)

V. Sajenko

(Kauno raj.)

 

Lietuvos moter¸ ?empionatas

S. Laurutien?

(?iauliai)

R. Navickait?

(Marijampol?)

S. Ingaunyt?

(Vilnius)

2001

Lietuvos vyr¸ ?empionatas. (Auk??iausioji lyga, ?iauliai,  05. 19-25)

A. Bu?inskas

(?iauliai)

V. Valantinas

(?iauliai)

A. Kybartas

(?iauliai)

 

Lietuvos moter¸ ?empionatas (?iauliai, 02.23-25)

S. Laurutien?

(?iauliai)

S. Ingaunyt?

(Vilnius)

S. Kulakauskait?

(?iauliai)

 

Lietuvos ?empionatas. I lyga

A. Kybartas

(?iauliai)

S. But?nas

(Tel?iai)

V. Igaris

(N. Akmen?)

 

Lietuvos ?aibo ?empionatas

V. Sajenko

(Kauno raj.)

A. Barauskis

(Ma?eikiai)

A. Kybartas

(?iauliai)

 

Lietuvos greit¸j¸ ?a?ki¸ ?empionatas

V. Sajenko

(Kauno raj.)

A. Kybartas

(?iauliai)

J. Navickas

(Marijampol?)

 

Lietuvos komandin?s pirmenyb?s

(Kai?iadorys, 09.21-23)

?iauliai

(V. Valantinas, A. Bu?inskas, S. Laurutien?)

Vilnius

(V. Puo?iauskas, P. Grincevi?ius, V. ?utautas)

LASSF-1

(R. Valu?is, E. Mar?iulynas, S. Ingaunyt?)

 

Lietuvos jaunimo pirmenyb?s

(1985 m. Ir jaunesni. Jaunu?iai)

G. Petraitis

(?iauliai)

T. Varpu?inskas

(?iauliai)

A. Lov?ik

(Vilnius)

 

Lietuvos vaik¸ pirmenyb?s

(1985 m. ir jaunesni berniukai)

J. Stanislovaitis

(?iauliai)

A. Auzacalitas

(Palanga)

V. Gadeikis

(Tel?iai)

 

Lietuvos jauni¸ komandin?s pirmenyb?s

?iauli¸ “Dubysa”

Marijampol?s ?SM

Lazdij¸ KKSC

 

Lietuvos vaik¸ komandin?s pirmenyb?s

Palanga

Lazdijai

Marijampol?s “S?duva”

2002

Lietuvos moter¸ ?empionatas

S. Kulakauskait?

(?iauliai)

S. Laurutien?

(?iauliai)

S. Ingaunyt?

(Vilnius)