www.new.lt www.ratai.lt
 
2018.7.17
LT EN RU
MENU
Naujienos
Apie Lietuvos ?a?ki¸ Federacij
?statai
Tvarkara?tis
"100" ?a?k?s
"64" ?a?k?s
?a?ki¸ pasaulis
Reitingai
Archyvas
?a?k?s ?iniasklaidoje
Nuorodos
Nuotraukos
Geriausi Lietuvos ?a?kininkai
?ali¸ ?empionatai
2002 m. Europos ?empionato par
Sve?i¸ Knyga (Guestbook)
Treneri¸ puslapis
Dalyvi¸ profailai
 
  Geriausi Lietuvos ?a?kininkai
 

 

 

Grigorijus Leibovi?ius

Nusipeln¿s Lietuvos treneris

Eduardas Bu?inskis

Tarptautinis didmeistris,

Nusipeln¿s Lietuvos treneris

Aleksejus Dom?evas

Tarptautinis meistras

 

 

 

Egidijus Petryla

Tarptautinis meistras

Viktoras Volosenkinas

 

Justas Jank?nas

Roma ?idlauskien?

Tarptautin? meistr?

?ivil? Ringelien?

Tarptautin? didmeistr?

Laima Adlyt?-Pakuckien?

Tarptautin? meistr?

(2001 m. Pasaulio

?empionate  II-III vieta)

 

Vladislava Valiukevi?

Tarptautin? didmeistr?

 

Egl? Jankauskait?

Nacionalin? meistr?

 

Rima Danilevi?ien?

Nacionalin? meistr?