www.new.lt www.ratai.lt
 
2018.9.20
LT EN RU
MENU
Naujienos
Apie Lietuvos ?a?ki¸ Federacij
?statai
Tvarkara?tis
"100" ?a?k?s
"64" ?a?k?s
?a?ki¸ pasaulis
Reitingai
Archyvas
?a?k?s ?iniasklaidoje
Nuorodos
Nuotraukos
Geriausi Lietuvos ?a?kininkai
?ali¸ ?empionatai
2002 m. Europos ?empionato par
Sve?i¸ Knyga (Guestbook)
Treneri¸ puslapis
Dalyvi¸ profailai
 
  Treneri¸ puslapis
 

Eduardas Bu?inskis

Tarpatautinis didmeistris,

Nusipeln¿s Lietuvos treneris

 

Gim? 1957 m. spalio 8d., Vilniuje.

Vilniaus ?a?ki¸ ir ?achmat¸ mokykloje treniruotis prad?jo nuo 13 met¸, iki tol m?gstamiausios sporto ?akos - futbolas ir lengvoji atletika.

Pirmasis treneris buvo Grigorijus Leibovi?ius, su kuriuo iki ?iol dirba Vilniaus sporto ?achmat¸ ir ?a?ki¸ mokykloje, treneriais.

Prad?j¿s savo trenerio veikl? Jakov ?aus, Eduardui pad?jo ?imtalang?mis ?a?k?mis pasiekti auk?t? sportin? lyg?.

Geriausi  sportinia rezultatai:

1974 m. Pabaltijos ir Baltarusijos ?empionas, 1974 Pasaulio jauni¸ ?empionate – II vieta, 1987 m. TSRS ?empionate VI vieta, 1995 metais Europos ?empionate – IV vieta, 1996 metais Pasaulio ?empionate – 7-8 vieta, 1999 m. Europos ?empionate IV-V vieta, 2002 m. Europos ?empionate – VI vieta.

Eudardas Bu?inskis net 17 kart¸ i?kovojo ?imtalangi¸ ?a?ki¸ Lietuvos ?empiono vard?. Taip pat 2 kartus tapo Gruzijos ir 1 kart? Moldavijos ?empionas. 1990 m. buvo pa?alintas i? TSRS ?empionato, kai Lietuva paskelb? Nepriklausomyb¿.

Eduardas Bu?inskis Lietuvos nusipeln¿s treneris. Turi ne vien? gra?i? ir svari? pergal¿ savo trenerio karjeroje. Paruo?? ir pad?jo paruo?ti ne ma?ai ?inom¸ ?a?kinink¸. ?tai paskutiniai rezultatai:

1993 m. Ingrida Drukteinyt? – II vieta Pasaulio mergin¸ ?empionate,

1998 m. III vieta komandin?je olimpiadoje (M. Sta?k?nas, J. Jank?nas, A. Lov?ik),

1998 ir 2000 m. Justas Jank?nas pasaulio kadet¸ ?empionas (iki 16 m.),

2001 m.  Laima Pakuckien? – Pasaulio moetr¸ ?empionate II-III vieta,

2002 m. Justas Jank?nas Europos jaunimo (iki 19 m.) III vietos laim?tojas.